Alexandre Yoshiharu Shiomi

Alexandre Yoshiharu Shiomi
CRM: 21527

Especialidade

  • CIRURGIA VASCULAR RQE 16004

Agendamento On-line

Alexandre Yoshiharu Shiomi